blog News

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว วันที่ 21 ก.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ ประกาศให้ กีฬา eSports เป็นกีฬาอาชีพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมอาชีพ สโมสรอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหรือก็คือ วันที่ 22 ก.ย. 64 ในประกาศได้มีการระบุให้ทางสมาคมกีฬา ทางสโมรสกีฬาอาชีพในชนิดกีฬา eSports มาจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว วันที่ 21 ก.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ ประกาศให้ กีฬา eSports เป็นกีฬาอาชีพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมอาชีพ สโมสรอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหรือก็คือ วันที่ 22 ก.ย. 64 ในประกาศได้มีการระบุให้ทางสมาคมกีฬา ทางสโมรสกีฬาอาชีพในชนิดกีฬา eSports มาจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

            แน่นอนว่าเมื่อ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว ย่อมส่งผลต่อตัวนักกีฬา นักแข่ง เกมเมอร์เอง ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม ผลดีที่ชัดเจนมากขึ้นคือ กีฬากลายเป็นที่ยอมรับของคนมากขึ้น และจะได้รับทั้งโอกาส การสนับสนุนที่มากขึ้น ความน่าเชื่อถือในการไปแข่งต่างประเทศ ร่วมไปถึงการดูแลนักกีฬาระหว่างที่พวกเขาเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงหลังจากจบอาชีพนักกีฬาแล้วเหมือนกีฬาอื่นๆ ส่วนผลเสียที่จะตามมาหลังจากถูกนับว่าเป็นกีฬาอาชีพแล้ว มีในส่วนของรายได้ของนักกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้อง คือจ่ายภาษีของนักกีฬา อาจจะถูกจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดียวกับนักกีฬาชนิดอื่นๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดารานักแสดง

สรุป

หลังจากนี้ คงทำให้นักกีฬา eSports เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ได้รับสวัสดิการและการดูแลที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญต่อวงการ eSports ในประเทศไทยอย่างมาก และสำหรับนักกีฬา ชาวเกมเมอร์ หรือสตรีมเมอร์ที่สนใจอยากได้แพ็คเกจเน็ตแรงๆ คลิกที่ลิ้ง เอไอเอสซิมช้อป ได้เลยค่ะ