ขอบิลค่าโทรศัพท์ AIS ย้อนหลังได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น My ais

ขอบิลค่าโทรศัพท์ AIS ย้อนหลังได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น My ais การทำธุรกรรมในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั...