นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

นักกีฬา eSports เตรียมเฮ ประกาศให้ eSports เป็นกีฬาอาชีพแล้ว วันที่ 21 ก.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ ประกาศให้ กีฬา eSports เป็นก...